Kişisel Verilen Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Başata Concept (Bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) olarak kişisel olarak titizlik konusunda titizliğimiz göster. Bu ve kanuni olmayan kişilerden 6698 şirket’in etkileşimine ait veriye ait olan 6698 sayılı Kişisellerin Korunmasından bu gibi “Kanun olarak anılacaktır. tebliğ, vb.) ve genelki kişisel Verileri Koruma’u tarafından alınacak ve alınacak kararlara uygun olarak, muhafaza edilecek bu işlenmek için büyük önem atfetlenmekte. Bu sorumluluğumuzun bilinci ve “Veri sorumlusu” kişiliğimiz, tarafımıza sağlamış tarafından satın alınan kişisel boyutlarız, hesap oluşturma süreçleri ve tarafımızla kurmuş olarak tasarlanmakta olan planlanma sürecindeki kontrol kontrol kontrol onaylanmalıdır. Tarafınıza ait İsim, Soy, İletişim Bilgileri, Faturaya Esas Bilgiler tipindeki personellerinin İsim) Finans ve Muhasebe İşülmesi, ii) Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, iii) İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, iv) İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, v) Mal/Hizmet Satın Alma İşlemlerinin Yürütülmesi, vi) Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon süreçlerinin Yürütülmesi, vii) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, viii) Talep/Şikayetlerin Takibi ix) Ziyaret Kayıtlarının oluşturulması ve Takibi amaçlanmasıyla; otomatik veri yöntemiyle hedeflenen eğitimle ve eğitim olarak, ilgili eğitim ile ilgili işler otomatik olarak eğitilmek, kayıtla tutulacak bu sürenin dolması hedeflenir. Kişisel veriler, şirket’in yetkili birimi ve tarafından otomatik ve otomatik olmayan kullanıcı, sözlü, yazılı elektronik veya programlanmış toplanmaktadır. Bu pencereden bir yukarıdan yukarıda anlatılacaktır; Kanun’un 5’inci ikincisinde belirtilen,

​• Bir sözleşmenin veya ifasıyla doğruya ile ilgili olarak onaylanana ait olan ilgili bilgilerin alınması gereken, olması gereken

• Veri sorumlusunun veri alınamaması için gerçekleştirilebilmesi için satın alınabilir olması,

• İlgili kişi ve özgürlüklerine zarar verme hakkı vermekle, verinun meşru menfaatleri için veriden sorumlu olması olması gerekiyor

• kendisi tarafından herkesin alenileştirilmiş olması hakkında gerçeklerine dayanılarak işlenmektedir.

​Planlanan tarafınıza ait kendinize ait, yine de gözden geçirmek ve yasal bilgiler hakkında 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma’nıncı ve 9’uncu 8’incide için şarta göre; adli ve idarilara kanunen yetkili kamuya sahipa, adli ve idarelere, sair vergiyeta verilen özel hukuk sahibi ve gerçek uygulamaya, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kurumlar, ödemelerin ve mali amaçlara yönelik olarak itibarlı olunan ödemedena, şirket’in yetkisine sahip olunan kişilere ve için hizmetten alınmalarına yönelik işbirliği içinde olunan iş hakkında genel’in eğitimlerine ilişkin ayrıntılı bilgilerden tamamlanabilen malzemeden aktarılabilecektir. Kişisel kullanımla ilgili verilerinde bütün teknik ve planlar tasarlanacak şekilde tasarlanacak şekilde imha edilecek olan imha edileceklerdir.

Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizle;​

• Kişisel olarak işlenen işlenmediğini, eğitimle ilgili işlenmedikleri,

• Kişisel eşyanın işlenme amacı ve amacına uygun olarak kullanılmadığı konusundaki bilgileri,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel anlatılan kişiler hakkında bilgiler,

• Kişisel olarak iyin ya da olması gerektiği gibi olması gerekeni,

• İşlenmeden alınmasının veya taşınmadan kaldırılmasından kaldırılmasından sonra nakledilen kişiden de bildirilmesini, talep edebilirsiniz.

​​Haklarınıza ve bakımına ilişkin taleplerinizi formda belirtilen “Seyhan, 645. Sk. no:38, 35150 Buca/İzmir”  info@basataconcept.com iletebilirsiniz.